Терористичните атаки в Париж в през януари и ноември 2015 г., както и в Брюксел през март 2016 г. показаха, че даже в държави като Франция, която има сравнително добра нормативна база, процедури, органи за координация, реагиране и противодействие срещу тероризма, организацията за антитерористично противодействие може да се окаже недостатъчно ефективна.

Стана ясно, че при повече от един добре планирани, подготвени и реализирани терористични актове системата за антитерористно противодействие в сегашното си състояние е изправена на ръба на тактическите си възможности. Пропуските в превантивната  дейност, ранното предупреждение, реагирането на терористични инциденти и издирването на терористи би трябвало да доведат до определени изводи и поуки за нас – както за гражданите, така и за държавните органи в България, отговорни за противодействието срещу тероризма. Имайки предвид, че оперативните способности на системата за антитерористично противодейстние в България са 3-4 пъти по-ниски от френските, е необходимо сериозно анализиране и осмисляне на възможностите и насоките за усъвършенстване на способностите за реагиране и противодействие при терористични атаки.

За тази цел Националния център за изследвания и подготовка по сигурност и антитероризъм предлага подготовка за граждани, фирми, медии, държавната и общинска администрации еднодневен

семинар на тема:

Превенция и оцеляване при терористични актове със задържане на заложници и бомбени заплахи

Цел на обучението:

 1. 1.     Запознаване на обучаемите с:
 • Ø Целите, способите и тактиките на действие на терористичните организации;
 • Ø Особеностите и препоръките за поведение при терористични актове със задържане на заложници, повишаващи вероятността за запазване на живота и здравето на задържани за заложници лица;
 • Ø Процедурите за реагиране и действия при получаване на сигнал за бомбен атентат.
 1. 2.     Осигуряване на информация за:
 • Ø Същността, основните елементи и недостатъците на системата за антитерористично противодействие, и насоки за усъвършенстването й;
 • Ø Видовете взривни устройства, използвани от терористи;
 • Ø Как протича и се развива терористичен акт със задържане на заложници и какво да очакваме при операция за тяхното освобождаване.

Съдържание и методика на обучението:

Под формата на лекции, презентации, примери от практиката, запознаване с нагледни материали и документални филми се разкриват причините, поради които терористите задържат заложници; извършва се обзор на терористичните актове със задържане на заложници; запознават се обучаемите със способите и формите, използвани от държавните органи за освобождаване на заложници; получават информация за етапите и методите на операциите за освобождаване на заложници; практически препоръки за поведение на задържани за заложници лица с цел подпомагане на оцеляването и провеждането на спасителни операции; за видовете и категориите типично поведение на задържани за заложници лица; за същността на „Стокхолмския синдром” и начините за преодоляването му.

 

Хорариум и протичане на обучението: 8 учебни часа разделени с почивки и кафе-паузи.

График:

 • Начален час 9.00 часа;
 • Първа кафе-пауза: 10.30-10.45 ч;
 • Втора кафе-пауза или обедна почивка: 12.15-12.45 ч;
 • Трета кафе-пауза: 14.15-14.45 ч.;
 • Получаване на удостоверения от участниците и закриване на семинара – 16.15 ч.

 

Тематичен план на занятията:

 1. Защо терористите задържат заложници. Цели, способи и тактики на действие на терористичните организации. Задържането на заложници в терористичната практика – исторически обзор. Най-мащабните терористични актове и кризи със задържане на заложници. Кризите със заложници в България.
 2. От какво зависи ефективността на системата за реагиране и противодействие при терористични актове. Грешките и поуките от терористичната атака в Париж. Начини на разрешаване на терористични инциденти със задържани заложници. Какви са действията на държавните органи при кризи със заложници. Антитерористични операции – видове и класификация. Етапи в планирането, подготовката и провеждането на операции за освобождаване на заложници. Насоки за усъвършенстване на реагирането и противодействието при терористични актове.  
 3. Типични реакции на група лица, задържани като заложници. Какво да очакваме и как да се държим, за да оцелеем ако бъдем задържани като заложници от терористи. „Стокхолмски синдром” – причини за възникване, последствия, начини за преодоляване. Как да подпомогнем планирането и успешното провеждане на спасителна операция за освобождаване на заложници. Какво да очакваме и как да се държим при спасителна операция за освобождаване на заложници.
 4. Запознаване с документални материали за реакции и поведение на задържани като заложници лица, развитие и разрешване на криза със заложници. Анализ и разбор на поведението на заложниците, действията на терористите и на властите.  
 5. Взривни устройства и средства за взривяване, използвани от терористите. Тактики и организация на самоубийствените атентати. Реагиране, процедури и действия при получаване на заплаха за бомбен атентат.

 

Лектор на семинара: д-р Пламен Василев, експерт по национална  сигурност и противодействие срещу тероризма с над 15 годишен опит като консултант, анализатор и преподавател в областта на националната и фирмената сигурност, антитерористични операции, военните конфликти, мениджмънт при кризисни сигуации, бедствия и аварии. Магистър по „Национална сигурност и отбрана” от Военна академия „Г.С. Раковски”. Защитил докторска дисертация по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” на тема „Подготовка и използване на специализирани формирования в борбата срещу тероризма”. Автор е на множество публикации в областта на сигурността в периодични и специализирани издания: в. „Българска армия”, „Военен журнал”, в. „24 часа” и др. Преподавал е по тематиката от областта на сигурността и антитероризма в СУ „Св. Климент Охридски”; Военна академия „Г. С. Раковски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” – „Военна журналистика”, „Медии,  национална сигурност и тероризъм”, „Медиите в условията на кризи и конфликти”, „Антитерористични операции”, „Основи на фирмената сигурност”, „Защита на личността и бизнеса от тероризъм”, „Мениджмънт при извънредни ситуации и кризи” и пр.

Дата, място и цена за участие в семинара:

За физически лица: 95 лв.

За фирми, медии и други институции се предлага обучение на място при осигуряване от тяхна страна на учебна зала и мултимедия, при което таксата за провеждане на семинара е 380 лв без ограничение за броя на присъстващите.

За по-големи групи и медии са възможни отстъпки по договаряне.

Дата и място на провеждане:

 16 април 2016 г, 9.00 ч  
София, стадион “Герена”, ул. “Тодорини кукли” 47, Стрелбище “Стрелкови клуб “Левски” 
Заявки за участие се приемат до 13 април 2016 г.

В зависимост от възможностите на участниците семинарът може да се проведе и на друга дата.  

Заявките се осъществяват чрез капариране на половината или на цялата сума от таксата за участие чрез банков превод на IBAN BG67PIRB91704604019214 или BG31FINV915010BGN0QDXN.

 

Информация и заявки за участие:

Д-р Пламен Василев, тел 0884 720050; ел. поща: plvassilev@gmail.com

20015