Актуално съобщение

 

На  22 и 23 април 2016 г. от 9.00 ч ще се проведе семинар на тема "Основи на фирмената сигурност"

Място на провеждане: гр. София, стадион “Герена”, ул. “Тодорини кукли” 47, Стрелбище “Стрелкови клуб “Левски”

Семинарът е предназначен към ръководен и експертен персонал на фирми и предприятия, които са или биха могли да станат потърпевши от нелоялна конкуренция, промишлен шпионаж или изтичане на вътрешнофирмена информация или искат да усъвършенстват организацията за защита на своята сигурност.

Основни теми, застъпени в лекциите:

  • Същността на фирмената сигурност и системата за организация и функциониране на фирмената сигурност.
  • Откриване на слаби места и потенциални рискове за сигурността на фирмата;
  • Идентифициране, противодействие и пресичане на нелоялна конкуренция от страна на конкурентни фирми;
  • Извършване на експертна оценка за необходимост от създаване или не на специализирана структура за фирмена сигурност;
  • Принципи на организация и функциониране на системите за фирмено разузнаване и фирмено контраразузнаване;
  • Практически възможности за предприемане на мерки за физическа, електронна, документална и други видове фирмена сигурност.

 

Хорариум на семинара: 16 учебни часа.

Такса 280 лв на участник – включва кафе-паузи, материали в електронен формат. Участниците получават удостоверение за преминато обучение. 

Заявки се приемат до 19 април 2016 г с капариране на половината от сумата или превод на цялата сума по IBAN BG31FINV915010BGN0QDXN или BG67PIRB91704604019214

Възможно е провеждането на индивидуално обучение на цена 590 лв. 

 Тематичен план на занятията 

 

Тема на лекцията

 

Учебни часове, бр:

1. Същност на фирмената сигурност. Елементи на фирмената сигурност. Рискове и заплахи за сигурността на стопанските субекти.

 

 

2

2. Нормативно-правна уредба за дейността на стопанските единици и защитата на сигурността им. Закон за частната охранителна дейност.

Проблеми на фирмената сигурност в България.

 

 

2

3. Международни стандарти в организацията на фирмената сигурност.

 

2

4. Нелоялна конкуренция и промишлен шпионаж. Същност, видове, форми и способи за осъществяването им.

 

2

5. Фирмена информация, фирмената тайна и способи за защита на фирмената тайна.

 

2

6. Система за фирмена сигурност. Организация на фирмена служба за сигурност. Фирмено разузнаване и фирмено контраразузнаване.

 

4

7. Организация на защитата на фирмената информация и противодействие срещу подслушване на фирмените комуникации. Технически средства, използвани за разузнаване и защита от тях. Използването на технически средства за електронно разузнаване съгласно българския закон за специалните разузнавателни средства.

 

 

2

 

 

Тел. за контакт: 0884 720050, Д-р Пламен Василев, ел. поща plvassilev@gmail.com

20014