Консултации и подготовка при отвличане за откуп

 

Консултации и подготовка

"Превенция и противодействие при отвличане за откуп"

 

Годишно в света се извършват между 1800 и 3000 отвличания за откуп. В България напоследък се регистрира също значителен ръст на броя на отвличанията – за 20 години (1989-2009 г) са регистрирани около 20-25 отвличания, станали известни на МВР. От тях поне 11, т. е. близо половината са извършени през последните 3 години. Голяма част от отвличанията никога не става достояние на медиите и на МВР, а немалък брой от отвлечените, въпреки платения откуп не са върнати и се водят безследно изчезнали. Въпреки арестуването на голям брой заподозрени за отвличания в средата на декември 2009 г. няма основание да се смята, че това ще доведе до сериозен спад на броя на отвличанията. Причините за това са няколко – икономическата криза води до постоянно създаване на нови организирани престъпни групи; съотношението между риска от залавяне и печалбата при отвличанията е сравнително благоприятно за престъпниците; методите и тактитиките на действие на похитителите се видоизменят и усъвършенстват непрекъснато, а затворените им групи спазват строга конспирация и са организарани в клетъчни структури, което ги прави трудни за разкриване.

По тези причини предлагаме на застрашени от отвличане лица консултации и подготовка за превенция и противодействие срещу отвличане. Един от най-удачните начини за противодействие срещу опасни престъпления като отвличанията е опознаване на мисленето, тактиката и прийомите на действия на престъпниците и чрез него изработване на обща и лична стратегия за превенция и противодействие. Програмата за обучение е изработена чрез продължителен и задълбочен анализ на историята и практиката на отвличанията в световен мащаб и в България, внимателно проучване на противодействието срещу отвличанията, тактиката на групите за отвличания и опита от преговори за освобождаване на отвлечени за откуп лица. Програмата и съдържанието на курса за подготовка са създадени от Пламен Василев – магистър по „Национална сигурност и отбрана”, докторант във Военна академия в областта на антитерористични операции и освобождаване на заложници, експерт, анализатор и преподавател с над десетгодишен опит в областта на националната сигурност, военните конфликти, антитерористичните операции и фирмената сигурност.

Предлаганите консултации са под формата на лекции, изнасяни в рамките на 6-8 учебни часа (в рамките на един работен ден). Предназначени са за потенциално застрашени от отвличане лица и членове на техните семейства, техни служители, началници и охранители от състава на лични охрани, охранителни фирми, желаещи да разширят екпертизата си в областта на разузнаването и противодействието на отвличания на охранявани от техен личен състав лица.

Запознаването с осмисления и анализиран опит от подготовката и провеждането на отвличания, разкриването на наблюдение и проследяване на набелязаното лице от страна на похитителите като част от подготовката за отвличане, мерките за превенция и оцеляването на заложници и отвлечени може значително да снижи вероятността от успешно отвличане на застрашеното лице и да допринесе за разкриването на такава подготовка в ранен етап доста преди да бъде осъществено планираното отвличане.

 

Програма на консултациите „Превенция и противодействие срещу отвличане”

 1. Исторически преглед на отвличанията за откуп в международен план
 2. Исторически преглед на отвличанията за откуп в България
 3. Видове отвличания
 4. Организация и тактика на отвличанията
 5. Противодействие на опит за отвличане
 • Подготовка и планиране.
 • Контраразузнаване и контранаблюдение
 • Препоръки и правила за превенция
 1. Преговори за откуп
 2. Препоръки за поведение и действия на близките на отвлечения
 3. Съвети и препоръки за оцеляване на отвлечени за откуп и заложници, задържани от терористи

 

Цената на консултациите е 500 лв. за групи до 10-15 души. За всеки участник се осигуряват материали на диск с основни части на изнасяните лекции. Възможно е провеждането на консултациите в събота, неделя или след 17.00 часа.

Банкови сметки за получаване на капаро или цялата сума:

BG50BUIB98881017657200


СИБАНК, банков идентификационен код

 (BIC): BUIBBGSF

или

BG31FINV915010BGN0QDXN – Първа Инвестиционна банка

За уточнения, въпроси и допълнителна

 информация – тел 0884 720050 – Д-р Пламен Василев

ел. поща plvassilev@gmail.com

 

20021