Обучението по 

 

“Планиране, подготовка и провеждане на антитерористични операции”

се провежда под формата на семинар с хорариум 8 часа или курс с хорариум 16 учебни часа  

На 9 април 2016 г ще се проведе семинар на тема "Планиране, подготовка и провеждане на антитерористични операции" с продължителност 8 учебни часа

Начало: 9.00 ч, гр. София, стадион “Герена”, ул. “Тодорини кукли” 47, Стрелбище “Стрелкови клуб “Левски”.

Семинарът излага съвременните възгледи за същността, видовете и целите на антитерористичните операции, подготовката на силите и средствата за провеждането им, принципите и правилата за планиране и спецификата на провеждането им в различна среда. 

Под формата на лекции, презентации, примери от практиката, запознаване с нагледни материали и документални филми се формулират основните проблеми пред противодействието срещу тероризма, извършва се обзор на терористичните актове със задържане на заложници; запознават се обучаемите със способите и формите, използвани от държавните органи за освобождаване на заложници; получават информация за етапите и методите на операциите за освобождаване на заложници, както и с подбора и подготовката на специалицираните формирования за антитерористични операции.

 

Тематичен план на учебните занятия:

Тема на занятието

Вид на занятието

Учебни часове, бр:

  1. Съвременни измерения и проблеми в противодействието срещу тероризма. Основни цели и тактики международния тероризъм.

Лекция

1

  1. Същност и класификация на антитерористичните операции.

Лекция

1

  1. Специализирани формирования за антитерористични операции – същност, класификация, предпоставки и причини за тяхното формиране и развитие.

Лекция

2

  1. Принципи и правила на планирането, подготовката и провеждането на антитерористични операции и оперции за освобождаване на заложници.

Лекция

2

  1. Подбор и подготовка на личен състав на специализираните антитерористични формирования.

Лекция

2

 

Такса за участие в семинара: 95 лв.

На участниците се издава удостоверение за преминато обучение. 

График за провеждане на семинара:

  • Начален час 9.00 ч.;
  • Първа кафе-пауза: 10.30-10.45 ч;
  • Втора кафе-пауза или обедна почивка: 12.15-12.45 ч;
  • Трета кафе-пауза: 14.15-14.45 ч.;
  • Получаване на удостоверения от участниците и закриване на семинара – 16.15 ч.

 

Заявки се приемат до 6 април 2016 г. чрез банков превод на капаро - половината или цялата сума по IBAN BG67PIRB91704604019214 или BG31FINV915010BGN0QDXN.

Допълнителна информация: Д-р Пламен Василев, тел. 0884 720050, ел. поща plvassilev@gmail.com

 

 

 

Курсът с хорариум 16 часа се провежда в два дни по 8 часа.

Таксата за участие е по договаряне.

 

Тематичен план на учебните занятия 

16 учебни часа

 

 

Наименование на модулите и теми

 

Форма

Учебни часове

Модул “Същност, организация и тактики на терористичните организации”

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Същност, история и класификации на тероризма. Съвременният международен тероризъм. Насоки в съвременното и бъдещото развитие на международния тероризъм.

 

 

Лекция

 

 

2

 

 

2. Видове терористични актове, тактики и организация на терористичните организации.

 

Лекция

 

 

2

 

 

3. Подготовка, оръжия и средства за взривяване, използвани от терористичните организации. Тактика на самоубийствените атентати.

 

Лекция

 

 

 

2

 

 

Модул “Противодействие срещу тероризма и антитерористични операции”

 

 

 

 

 

4.  Концепции, стратегии и форми за борба срещу тероризма в международен и национален мащаб.

 

Лекция

 

 

 

2

 

 

5. Стратегическо противодействие срещу тероризма. Създаване и функциониране на центрове за обмен на информация и ранно предупреждение за терористична активност

 

Лекция

 

 

2

6. Сили и средства за тактическо противодействие на тероризма. Специализирани антитерористични формирования.

 

Лекция

 

2

 

7. Антитерористични операции-същност и класификация. Планиране и провеждане на антитерористични операции. Провеждане на операции за освобождаване на заложници.

 

Лекция

 

 

2

 

 

8. Действия и оцеляване при терористичен акт със задържане на заложници. Гледане на документални учебни филми

 

 

Лекция-дискусия

 

 

2

 

 

 

Общо                                                                     

 

 

16

 

 

Д-р Пламен Василев

Тел. 0884 720050

20019