Курс "Защита на личността и бизнеса от тероризъм"

 

Курс

 

 

 

“Планиране и действия за защита на личността и фирмата при извънредни ситуации”

 

 

 

Курсът е предназначен за ръководен и експертен персонал на фирми и обществени обекти като финансови институции, хотели, охранителни фирми,  медии, и за лица, желаещи да получат специализирани знания за:

 

  • Същността, причините и предпоставките за възникване на съвременния международен тероризъм;
  • Тактиките и прийомите, използвани от терористичните организации и видовете терористични акции;
  • Процедури и правила за реагиране при бомбени заплахи и атентати;
  • Начини на разкриване и прогнозиране на терористична активност срещу определен обект или лице;
  • Правилата за реагиране, противодействие и оцеляване при терористични актове със задържане на заложници.
  • Използването на оръжия за масово поразяване от терористи и начините за защита от тях.

 

Материалите и лекциите в курса са систематизирани от нормативни документи на чуждестранни институции и неправителствени организации, отговорни за разработване на стратегии и тактики за борба срещу тероризма, използвани са научни публикации, експертни разработки, и материали от учебната програма на курс “Организиране и водене на борба с тероризма” и магистърска специалност “Национална сигурност и отбрана”, провеждащи се във Военна академия “Г. С. Раковски”.

 

 

 

 

 

Продължителност на курса – 2 дни по 6 учебни часа – общо 12 часа

 

 Тематичен план на учебните занятия

 

Планиране и действия за защита на личността и фирмата при извънредни ситуации

 

 

 

Теми 

 

Форма

Учебни часове

1. Основни заплахи, произтичащи от тероризма. Същност и цели на тероризма, тактики и прийоми на действие на терористичните организации.  Видове терористични акции. Обекти на терористичната дейност.

 

2. Бомбени атентати. Видове взривни вещества и средства за взривяване, използвани от терористите. Самоубийствени бомбени атентати. Процедури и правила за реагиране и действия при бомбени заплахи и атентати.

 

3. Терористични атаки срещу личности с цел убийство или отвличане. Терористични атаки с цел овладяване на сгради. Прогнозиране, разкриване и противодействие на вероятна терористична активност срещу определен обект.

 

4. Терористични актове с използване на ядрени материали, химически отровни вещества и биологично оръжие. Начини за защита при ядрена, химическа и биологична атака.

 

5. Действия и оцеляване при терористичен акт със задържане на заложници. Антитерористични операции за освобождаване на заложници. Гледане и разбор на документални филми за задържане и освобождаване на заложници.

 

 

Лекция

 

 

 

Лекция

 

 

Лекция 

 

 

 

 

    Лекция

 

 

Лекция

и дискусия

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

4

Общо

 

 

12

 

 

 

 Цена на курса - в зависимост от броя на участниците, или по договаряне при вътрешнофирмено обучение

 

 

 

 

 

Лице за контакт: д-р Пламен Василев

 

Тел. 0884 720050

 

e-mail: plvassilev@gmail.com

 

 

 

20017