Актуално: Еднодневен семинар "Превенция и оцеляване при терористичен акт със задържане на заложници и бомбени атентати"

Място и дата на провеждане: 16 април 2016 г., София, стадион “Герена”, ул. “Тодорини кукли” 47, Стрелбище “Стрелкови клуб “Левски”

Начало: 9.00 ч.

Заявки за участие се приемат до 13 април 2016 г.

Подробности тук

 

Уважаеми приятели,

 

Центърът за изследвания и подготовка по сигурност и антитероризъм предлага информация, консултации и обучение в областта на фирмената и националната сигурност, антитерористичните операции, защитата от терористични актове и отвличания и други дейности, свързани със сигурността и охраната. 

  

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ПО СИГУРНОСТ И АНТИТЕРОРИЗЪМ

NATIONAL SECURITY AND COUNTERTERRORISM RESEARCH AND TRAINING CENTER

 

Националният център за изследвания и подготовка по сигурност и антитероризъм е създаден през 2003 г от д-р Пламен Василев,  експерти и преподаватели от висши учебни заведения, Министерство на отбраната, Министерството на вътрешните работи и частни лица като организация за събиране и обобощаване на информация, анализи, проучвания, прогнози, експертизи, подготовка и обучение по широк спектър от дисциплини и области на сигурността – национална сигурност, фирмена сигурност, мениджмънт на извънредните ситуации, военните конфликти и операциите различни от война, антитерористичните операции, охраната, личната сигурност при превенция и противодействие на отвличания и др.

Центърът работи в сътрудничество със сходни български и чуждестранни организации, образователни институции, охранителни фирми, медии, държавни институции и т.н. с цел анализиране и обобщаване на нови теории от всички области на сигурността и тяхното приложение в практиката, разработване на нови и авангардни методики за подготовка и усъвършенстване на програмите си за обучение по различни дисциплини в множество области на сигурността, антитерористичните операции, извънредните сигуации и военните конфликти.

Основните дейности на Центъра за изследвания и подготовка по сигурност и антитероризъм са:

 • Събиране, обощаване и анализиране на информация за широк спектър аспекти на сигурността, военните конфликти, антитерористичните операции
 • Разработване на концепции и стратегии в областта на националната и фирмената сигурност
 • Създаване на модели и планове за действия и реагиране при извънредни ситуации
 • Разработване на програми и методики за обучение по национална сигурност, фирмена сигурност, реагиране при извънредни ситуации, тактика на антитерористични операции, защита и противодействие при отвличане
 • Осигуряване на консултации, експертни оценки и разработване на проекти по фирмена сигурност, отчитайки специфичните пазарни условия на бранша на всяка отделна фирма
 • Практическо обучение на личен състав на охранителни и други фирми за реагиране и действия при терористични актове, в т.ч. задържане на заложници, бомбени заплахи,  стрелба и тактически действия при близък бой в сгради и помещения;
 • Консултиране и обучение на индивидуални клиенти и фирми в контранаблюдение и подготовка за противодействие при отвличане;
 • Консултации и водене на преговори за освобождаване на отвлечени лица.

Дейност на Центъра за изследвания и подготовка по сигурност и антитероризъм

 

Центърът за изследвания и подготовка по сигурност и антитероризъм е създаден през 2003 г. В началото на 2004 г. директорът на Центъра д-р Пламен Василев взема участие в първия двуседмичен курс по „Организиране и водене на борба с тероризма”, разработен във Военна Академия „Г.С. Раковски”. При завършването на курса д-р Василев изнася доклад на тема „Формиране и развитие на армейски антитерористични подразделения в страните-членки на НАТО”.

През 2004 г. Центърът разработва доклад за Министерството на отбраната, анализиращ обстановката в Ирак, развитието на конфликта сред приключване на интензивните военни действия, числеността, състава и дислокацията на иракските паравоенни и терористични групи, формулиране на препоръки за водене на контрапартизански бойни действия и антитерористични операции. Част от доклада е публикувана в бр. 6/2004 г. на „Военен журнал”.

През 2005 г. Центърът разработва три учебни програми, по които се изнасят лекции във факултета по Журналистика и масови комункации на СУ „Св. Климент Охридски”. Това са курсове по „Военна журналистика”, Медии и национална сигурност” и „Медии, тероризъм и антитероризъм”. Преподаватели в курса са проф. Д-р Иван Симеонов, доц. д-р полк. Петър Райков от Военна Академия „Г. С. Раковски” и д-р Пламен Василев. Лекции по тези учебни дисциплини се изнасят до втория семестър на 2006-2007 учебна година.

През 2005 г. Центърът за изследвания и подготовка по сигурност и антитероризъм съвместно с МВР и МО участва в няколко научни конференции и учения по противодействие на тероризма. През април 2005 г. директорът на Центъра д-р Пламен Василев изнася доклад на конференция във Военна Академия на тема „Подбор и подготовка на личен състав на специализирани антитерористични подразделения”. Продължава дейността по изследване и анализиране на теоретичните аспекти за противодействие срещу тероризма и приложението им в практиката. През 2005 г. д-р Пламен Василев публикува във „Военен журнал” статии на тема „Подотовка на специализирани антитерористични подразделения” и „Концепции, стратегии и форми на борба с тероризма”. През същата година по поръчка на МО е разработен доклад на тема „Насоки и принципи за изграждане на оперативни способности на въоръжените сили за борба с асиметрични заплахи”. Част от него е публикувана в бр. 5/2005 г на „Военен журнал”.

В началото на 2006 г. експерти от Центъра за изследвания и подготовка по сигурност и антитероризъм разработват курс „Основи на фирмената сигурност”. На 14 и 15 април в х-л „Кремиковци” на Витоша съвместно с образователен бизнес-център „Хермес” е проведен първият семинар на тема „Основи на фирмената сигурност” . Присъстват представители на редица фирми, между които „Асарел-Медет” Панагюрище, „3S Сот”, Девня цимент, кооперация „Христо Ников” и др. Лектор е д-р Пламен Василев.

През септември 2006 г. директорът на Центъра д-р Пламен Василев участва като консултант в одит на информационната сигурност на „Софийска фондова борса” АД.

 

През октомври същата година Центъра за изследвания и подоготовка по сигурност и антитероризъм организира и провежда двудневен курс на тема „Подготовка и провеждане на антитерористични операции” с група студенти от специалност „Национална сигурност” от Варненския свободен университет.

През ноември 2006 г. д-р Пламен Василев изнася лекции по учебна дисциплина „Фирмена сигурност” в Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец” – филиал гр. Смолян. През декември с.г. в София е проведен следващия двудневен курс на тема „Основи на фирмената сигурност”.

Продължава работата на Центъра по изследване и усъвършенстване на антитерористичните операции. Резултатите са публикувани в две статиии – „Международният опит в дейността на антитерористични ведомства за анализизиране и обмен на информация” – бр. 1/2006 г и “Насоки и перспективи за усъвършенстване на реагирането и противодействието при терористични актове” – бр. 5/2006 г. на «Военен журнал».

През март 2007 г. д-р Пламен Василев е поканен да проведе двудневно обучение на тема „Основи на фирмената сигурност” пред служители на охранителната фирма „Металсод” – гр. Габрово.

В периода 2006-2007 г. д-р Пламен Василев участва в консултации и проекти за оценки и препоръки за усъвършенстване на фирмена сигурност на редица фирми, някои от които са: книжарници „Хеликон” АД, „Уникредит-Булбанк”, ЕОН-България и др.

На 12 и 13 април 2008 г в София е проведен следващият курс на тема „Основи на фирмената сигурност”. Участват представители на фирми „Пътно управление – гр. Кърджали”, „НОРД ООД” – гр. София и др.

На 28 и 29 юни 2009 г. в гр. София е проведен поредният курс „Основи на фирмената сигурност”. Присъстват представители на АСО „Пирели” и „КЦМ” АД.

През 2009 г. е разработен нов курс за обучение по превенция, защита и действия в отговор на отвличане за откуп.

През април 2011 г. Центърът за изследвания и подготовка  по национална сигурност и антитероризъм провежда семинар „Защита на личността и бизнеса от тероризъм”. Присъстват мениджъри и директори по сигурността и охраната от банки, хотели, охранителни фирми. Изнесените лекции обхващат тематика в областта на защитата и превенцията от различни форми на терористични актове – сигнали за бомби, бомбени атентати, самоубийствени атентати, задържане на заложици, атаки върху личности с цел отвличане или убийство. Изучават се и начините за защита и оцеляване при използване на оръжия за масово поразяване и оцеляване на задържани заложници от терористи.

Във връзка с тематиката на семинара д-р Пламен Василев публикува във в. „24 часа” анализ на действията в отговор на задържането на заложници в банковия клон на Инвестбанк в Сливен.

През юли 2012 г. директорът на Центъра д-р Пламен Василев публикува ввъ в. „24 часа” анализ на самоубийствения бомбен атентат в Бургас и експертно мнение по отношение на проблемите в организацията на противодействието срещу тероризма в България и препоръки за преодоляването им – „Трябва ни нова агенция срещу тероризъм”, 24 часа, 30 юли 2012 г.

През 2012 г. Центърът за изследвания и подготовка по национална сигурност и антитероризъм разработва нов курс – „Стратегическо и тактическо противодействие срещу тероризма”.

През 2013 г. курсът е преработен и разделен на две части – първата е на тема „Форми и методи за борба срещу тероризма”, а втората, по-специализирана – „Антитерористични операции”.

Разработени са и курсове:

 1. „Военни конфликти и въоръжени сили”
 2. „Мениджмънт на извънредните ситуации”
 3. „Медии, национална сигурност и тероризъм”
 4. „Изграждане, дейности и задачи на организационни структури за корпоративна сигурност”
 5. Стрелба и тактика при близкия бой в сгради и помещения

През март 2013 г. д-р Пламен Василев публикува и изразява експертни мнения в пресата и различни телевизионни предавания по повод отвличането за откуп на Лара Банева. Анализът на публикациите преди и след освобождаването на момичето показват над 80% съвпадение на изказаните становища на д-р Пламен Василев с действителното развитие на събитията.

През септември 2013 г. д-р Пламен Василев публикува редица анализи за антитерористичните операции в сгради и уязвимостта на големите търговски центрове, заедно с проблеми в охраната и превенцията им по отношение на терористични актове и препоръки за преодоляването им.

През 2013 г. Центъра за изследвания и подготовка лансира нова инициатива за сътрудничество със сходни организации, охранителни фирми и най-вече висши учебни заведения. Установени са контакти с ЮЗУ „Неофит Рилски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Шуменски Университет „Черноризец Храбър”, „Варненски свободен университет”, „Бургаски свободен университет” и др. Центърът е готов да предостави възможност на заинтересуваните учебни заведения и на заинтересованите студенти обучение в областта на сигурността и антитероризма под различни форми, в т.ч. и дистанционна.

Днес Центъра за изследвания и подготовка по национална сигурност и антитероризъм е:

 • Мозъчен тръст за анализи в областта на сигурността и формулиране на поуки от практиката;
 • Създател на собствена теоретична и практическа информационна база и притежател на „ноу-хау” за консултации, подготовка и обучение

Може да бъде полезен на:

 • Частни фирми, в т.ч охранителни – с оценки и проекти по фирмена сигурност, изготвяне на стратегии, концепции, процедури и препоръки за фирмена сигурност, предоставяне на „ноу-хау” за изграждане на фирмени служби за сигурност; обучение на личния състав в опазване на информация, за действия при терористични актове.
 • Медии: консултации и подготовка в областта на сигурността, публикации и материали срещу заплащане;
 • Държавни институции: изготвяне на анализи и прогнози в областта на националната сигурност, военните конфликти, противодействие срещу тероризма
 • Висши учебни заведения и частни училища: обучение по множество учебни дисциплини: „Национална сигурност”, „Медии, национална сигурност и тероризъм”, „Форми и методи за противодейсвие срещу тероризма”, „Планиране и провеждане на антитерористични операции”, „Планиране и действия за защита при извънредни ситуации”, „Основи на фирмената сигурност”, „Военна стратегия и военни конфликти”, и др.
 • Частни лица: индивидуални консултации за превенция и противодейсвие при отвличане за откуп; оцеляване при терористични актове, извънредни ситуации, подготовка по стрелба и тактика на близкия бой.

 

 


 

<!-- Start Bravenet.com Service Code --><!-- End Bravenet.com Service Code -->

20020